Educar en Valores. Taller para alumnos/as de 1º curso de Magisterio (2 horas)

 Consumo Responsable. Taller para alumnos/as de 1º curso de Magisterio (3 horas)

–  Valores de un enfermero/a. Taller para alumnos/as de 1º curso de Enfermería (2 horas)

Qué derechos para qué personas. Taller sobre Derechos Humanos para alumnos/as universitarios/as (4 horas).

Compromiso y Participación. Taller sobre participación con alumnos/as universitarios (2 horas).